Laboratorium

FABUD WKB SA dysponuje w pełni wyposażonym Laboratorium Betonu, certyfikowanym w ramach wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Podstawowa działalność Laboratorium Betonu obejmuje czynności związane Zakładową Kontrolą Produkcji dla prefabrykatów betonowych według PN-EN 15037 oraz PN-EN 13369.

Laboratorium Betonu prowadzi bieżącą kontrolę betonów w produkowanych prefabrykatach, jak również zajmuje się rozwijaniem i projektowaniem receptur mieszanek betonowych do szczegółowych zastosowań w konstrukcjach inżynierskich. Wykonujemy betony: zwykłe (C), ciężkie (HWC), lekkie kruszywowe (LWAC), samozagęszczalne (SCC), wysokiej wytrzymałości (HSC) oraz wysokowartościowe (HPC), w zależności od przeznaczenia oraz rodzaju elementu prefabrykowanego.

Laboratorium pobiera próby mieszanki betonowej i betonu w sposób ciągły z bieżącej produkcji. Każda partia betonu stosowana w naszych prefabrykatach jest przebadana, a wyniki są dokumentowane i archiwizowane.

Prowadzimy badania:

 • mieszanek betonowych według norm PN-EN 12350;
 • betonów według norm PN-EN 12390.

Dokumentacja badań betonu oraz prefabrykatów jest dołączana do dokumentacji powykonawczej elementów i każdorazowo przekazywana Zamawiającemu. Dla wszystkich prefabrykatów wystawiamy deklarację właściwości użytkowych oraz znak CE.

Personel laboratorium tworzą Technolodzy Betonu z wieloletnim doświadczeniem. Laboratorium wraz z Działem Rozwoju Technologii zajmuje się również udoskonalaniem technologii produkcji prefabrykatów. Spółka ściśle współpracuje z kadrą naukowo-techniczną Politechniki Śląskiej oraz Krakowskiej w zakresie badań naukowych oraz wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. 

Wyszczególnienie niektórych norm stosowanych podczas prowadzonych kontroli i badań na wszystkich etapach wytwarzania w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji:

 • Beton: PN-EN 206;
 • Kruszywa do betonu: PN-EN12620;
 • Konstrukcje z betonu: PN-EN 13670;
 • Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu: PN-EN 13369;
 • Prefabrykaty prętowe, słupy, belki: PN-EN 13225;
 • Ściany: PN-EN 14992;
 • Schody: PN-EN 14843;
 • Płyty kanałowe: PN-EN 1168;
 • Prefabrykaty mostowe: PN-EN 15050;
 • Pale fundamentowe: PN-EN 12794;
 • Ściany oporowe: PN-EN 15258;
 • Przepusty: PN-EN 14844;
 • Prefabrykaty zbrojone z betonu lekkiego kruszywowego: PN-EN 1520.