Historia firmy

Spółka FABUD WKB S.A. powstała w czerwcu 2007 r. w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Kompleksowej Realizacji Budownictwa „FABUD” S.A. ( P.K.R.B. „FABUD” S.A. ) oraz Wytwórni Konstrukcji Betonowych S.A. ( WKB S.A. ), łącząc tym samym doświadczenie i potencjał techniczny obu Spółek.

Początki firmy sięgają roku 1973 kiedy P.K.R.B. FABUD S.A. prowadził kompleksową realizację budownictwa mieszkaniowego na terenie całego Górnego Śląska. Wyspecjalizował się przy tym w wykonawstwie robót budowlanych stanu surowego oraz uzbrojenia terenu z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii prowadzenia robót żelbetowych i kanalizacyjnych. Od roku 1994 P.K.R.B. FABUD budował także zespoły wielokondygnacyjnych garaży i parkingów oraz uczestniczył w budowie krajowych dróg i autostrad.

Firma WKB S.A. powstała w kwietniu 2003 roku i swą działalność oparła na majątku produkcyjnym P.K.R.B. FABUD S.A. w Siemianowicach Śląskich. Działalność gospodarcza Spółki skoncentrowana była głównie na produkcji i montażu wielkogabarytowych prefabrykatów żelbetowych dla potrzeb budownictwa kubaturowego i drogowego.

Połączenie potencjału technicznego i finansowego obu Spółek stworzyło solidną podstawę do dynamicznego rozwoju firmy w kolejnych latach. Inwestycje przeprowadzone w Spółce w latach 2007 do 2009 postawiło ją w rzędzie największych i najnowocześniejszych firm prefabrykacji betonowej w Polsce.

Galeria