Słupy i stopo-słupy

Słupy ( stopo-słupy ) betonowe prefabrykowane  stosowane są powszechnie we wszelkiego rodzaju szkieletowych konstrukcjach budowlanych wykonywanych z betonu.

Oferujemy słupy o dowolnym przekroju prostokątnym oraz o przekroju kołowym w tym wyposażone we wsporniki dla podparcia innych elementów konstrukcji. Ograniczenia wynikają wyłącznie ze względu na długość i wagę prefabrykatu.  Słupy mogą być wyposażone w dowolny system łączników i zakotwienia w fundamencie. Spółka oferuje też stopo-słupy czyli słupy zintegrowana ze stopą fundamentową. Zastosowanie słupów prefabrykowanych ( stopo-słupów ) znacznie przyspiesza proces wznoszenia konstrukcji na budowie eliminując prace charakterystyczne dla konstrukcji monolitycznych.

Słupy prefabrykowane dzięki zastosowaniu odpowiednich łączników mogą być łączone zarówno z innymi prefabrykatami, jak również z konstrukcją monolityczną, stalową czy murowaną. 

Galeria