Płyty stropowe sprężone HC

Płyty stropowe sprężone HC to prefabrykowane, strunobetonowe elementy płaskie przeznaczone do konstruowania stropów w budynkach o różnorodnej funkcji i konstrukcji.

Odpowiednio do wysokości przekroju, płyty zostały oznaczone symbolami: HC160, HC200, HC200A, HC265, HC320, HC400, HC400A i HC500. Ten asortyment uzupełniają płyty HC220 o wysokości 220 mm, które są odmianą płyt HC200 o podwyższonej odporności ogniowej. Wszystkie płyty HC maja jednakowa szerokość modularna 1200 mm.

Podstawowy asortyment systemu strunobetonowych płyt stropowych HC tworzy siedem typów płyt kanałowych o nominalnej wysokości:

 • 160 mm
 • 200 mm
 • 220 mm
 • 265 mm
 • 320 mm
 • 400 mm
 • 500 mm

W zależności od typu, płyty HC posiadają odpowiednio cztery, pięć, sześć lub siedem podłużnych kanałów rozmieszczonych równomiernie na szerokości prefabrykatu i symetrycznie względem pionowej płaszczyzny środkowej. Szczegóły geometrii poszczególnych płyt znajdują się w ich projektach podstawowych.

Granice rozpiętości płyt HC:

 • płyty HC160: od 2,4 m do 9,0 m
 • płyty HC200: od 2,4 m do 10,8 m
 • płyty HC200A: od 2,4 m do 11,1 m
 • płyty HC220: od 2,4 m do 10,5 m
 • płyty HC265: od 3,0 m do 13,2 m
 • płyty HC320: od 3,0 m do 17,1 m
 • płyty HC400: od 3,0 m do 18,6 m
 • płyty HC400A: od 3,0 m do 18,3,0 m
 • płyty HC500: od 3,0 m do 20,7 m

O możliwości zastosowanie określonego typu płyty decyduje wymagana odporność ogniowa, klasa ekspozycji oraz charakter i wielkość projektowanych obciążeń.

Płyty HC można w szerokim zakresie kształtować, dostosowując je do lokalnych warunków z jakimi najczęściej można się spotkać w projektowanych budynkach. Płyty można kształtować poprzez wzdłużne lub poprzeczne docinanie płyt podstawowych oraz poprzez wykonanie w nich wycięć i otworów wg określonych zasad. 

Galeria