Płyty balkonowe

Prefabrykowane płyty balkonowe są powszechnie stosowane w budynkach mieszkalnych.

Oferujemy płyty balkonowe o dowolnej geometrii. Płyty mogą być wyposażone w koszyki izolacyjne (dowolnego producenta i rodzaju) stanowiące nośne i termiczne izolujące połączenie zewnętrznych elementów żelbetowych z wewnętrznym układem konstrukcyjnym.