Płyty stropowe sprężone hc

Płyty stropowe sprężone HC to prefabrykowane, strunobetonowe elementy płaskie przeznaczone do konstruowania stropów w budynkach o różnorodnej funkcji i konstrukcji.

Podstawowy asortyment systemu strunobetonowych płyt stropowych HC tworzy sześć typów płyt kanałowych o nominalnej wysokości: 160 mm, 200 mm, 265 mm, 320 mm, 400 mm i 500 mm. Odpowiednio do wysokości przekroju, płyty zostały oznaczone symbolami: HC160, HC200, HC265, HC320, HC400 i HC500. Ten asortyment uzupełniają płyty HC220 o wysokości 220 mm, które są odmianą płyt HC200 o podwyższonej odporności ogniowej. Wszystkie płyty HC maja jednakowa szerokość modularna 1200 mm.

W zależności od typu, płyty HC posiadają odpowiednio cztery, pięć, sześć lub siedem podłużnych kanałów rozmieszczonych równomiernie na szerokości prefabrykatu i symetrycznie względem pionowej płaszczyzny środkowej. Szczegóły geometrii poszczególnych płyt znajdują się w ich projektach podstawowych. Płyty HC200 mogą mieś rozpiętości od 2,4 m do 10,80 m, płyty HC220 - od 2,4 m do 10,2 m, płyty HC265 - od 4,50 m do 12,90 m, płyty HC320 - od 4,5 m do 16,2 m, płyty HC400 - od 4,5 m do 18,0 m, a płyty HC500 - od 4,5 m do 20,1 m. O możliwości zastosowanie określonego typu płyty decyduje wymagana odporność ogniowa, klasa ekspozycji oraz charakter i wielkość projektowanych obciążeń.

Płyty HC można w szerokim zakresie kształtować, dostosowując je do lokalnych warunków z jakimi najczęściej można się spotkać w projektowanych budynkach. Płyty można kształtować poprzez wzdłużne lub poprzeczne docinanie płyt podstawowych oraz poprzez wykonanie w nich wycięć i otworów wg określonych zasad.