Kariera

Budowanie kariery z nami!

FABUD WKB S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów betonowych elementów prefabrykowanych. Fundamentem siły       i trwałości firmy są zasoby kapitałowe, ludzie oraz nowoczesne środki produkcji. Posiadamy doświadczony personel produkcyjny  oraz kadrę inżynierską i zarządzającą stale stawiającą sobie nowe cele i skutecznie odpowiadającą na wyzwania rynku nowoczesnej prefabrykacji betonowej.  


W ramach stabilnego zatrudnienia oferujemy:

  • pracę w przyjaznej atmosferze,
  • szeroki pakiet szkoleń branżowych,
  • naukę języka obcego,
  • imprezy integracyjne oraz kulturalne dla pracowników i ich rodzin,
  • wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W przypadku złożenia aplikacji do Spółki, uprzejmie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych (np. cv), poniższych zgód oraz wyboru jednej z opcji („wyrażam/nie wyrażam”).

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A. moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ...

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A. (można dodać np. w okresie do jednego roku).

Administratorem danych osobowych jest FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A. (ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie NIP: 643-000-01-58).

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe, które przetwarzamy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO w związku z art. 22(1) § 1 Kodeks pracy. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 22 (1) § 1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A., w szczególności są to pracownicy Działu Kadr oraz Dyrektor lub Kierownik Działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. 

Podanie danych jest niezbędne - ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji oraz nawiązania stosunku pracy z FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.  dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Jednocześnie informujemy, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy). W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. W przypadku braku zatrudnienia dane osobowe będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji oraz 3 miesiące po jego zakończeniu. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.


Rozmowę kwalifikacyjną dzielimy na 3 etapy:
I etap stanowi weryfikacja przesłanych aplikacji cv oraz kontakt telefoniczny.
II etap to rozmowa kwalifikacyjna z kierownictwem danego działu, gdzie aplikanci poproszeni zostaną o rozwiązanie testu stricte branżowego.
III etapem jest rozmowa z Zarządem oraz decyzja odnośnie zatrudnienia.
Witamy w zespole!


Oferty pracy

Obszar:
Śląskie
Miejsce pracy:
Siemianowice Śląskie
Dział:
Produkcja
+
Obszar:
Śląskie
Miejsce pracy:
Siemianowice Śląskie
Dział:
Logistyka i zaopatrzenie
+
Obszar:
Śląskie
Miejsce pracy:
Siemianowice Śląskie
Dział:
Utrzymanie ruchu
+
Obszar:
Cała Polska
Dział:
Montaż
+

 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Stale poszukujemy osób z inicjatywą, ludzi których wyróżnia zaangażowanie, umiejętności i talent. Jeśli Fabud to cel w Twojej karierze, napisz do nas i powiedz, dlaczego chcesz dla nas pracować. Pamiętaj o załączeniu CV.

Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx odt.
Pliki muszą mieć mniej niż 5 MB.
Dozwolone typy plików: pdf doc docx odt.