Ruszty dla podłoża pieczarkowego

Spółka oferuje różnego rodzaju płyty perforowane – ruszty z betonu o wysokiej wytrzymałości i odporności do różnych zastosowań w budynkach i budowlach przemysłu rolniczego. Przykładem mogą być ruszty w budynkach i budowlach służących produkcji podłoży do uprawy pieczarek czy tez ruszty w obiektach inwentarskich.