Oferta Spółki w zakresie przepustów obejmuje prefabrykaty typowych przepustów drogowych skrzynkowych wykonywanych w oparciu o projekt Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów - Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych„ ( wydanie z 2007 roku ).

Spółka oferuje także inne prefabrykaty przepustów drogowych, które są wykonywane w oparciu o projekty przekazane przez klienta oraz z wykorzystaniem dostarczonych form stalowych

Galeria