Belki mostowe

Oferta Spółki w zakresie belek mostowych obejmuje typowe prefabrykowane belki mostowe sprężone typu T” wykonywane na podstawie projektu „Prefabrykowane Belki Strunobetonowe typu T” wydanego przez Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY- ŁÓDŹ” S.A. ( wydanie z 2002 roku).
Ponadto Spółka oferuje belki mostowe typu KUJAN NG oraz DS na podstawie projektu Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów - Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. „Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych„ (wydanie z 2004 roku).
Możliwe jest wykonanie innych belek mostowych na podstawie projektu przekazanego przez klienta ( klient dostarcza lub pokrywa koszty form stalowych ).