Zakres działalności

FABUD WKB S.A. będąc jednym z największych w Polsce producentów elementów prefabrykowanych oferuje projektowanie, produkcję, transport oraz montaż wielkogabarytowych prefabrykatów żelbetowych wykorzystywanych w budownictwie kubaturowym oraz przy budowie dróg i mostów.

W wyniku inwestycji przeprowadzonych w latach 2007-2009 Spółka dysponuje nowoczesnym w pełni skomputeryzowanym węzłem betoniarskim, bardzo dobrze wyposażoną zbrojarnią oraz szeregiem nowoczesnych urządzeń do produkcji prefabrykatów żelbetowych metodą przemysłową.

Spółka posiada m.in. dziesięć nowoczesnych stołów uchylnych firmy AVERMANN do produkcji elementów płaskich oraz dziesięć długich torów oraz urządzeń do produkcji sprężonych kanałowych płyt stropowych typu HC firmy ELEMATIC. W roku 2009 uruchomiono linię do produkcji płyt stropowych TT oraz linie do produkcji belek i dźwigarów sprężonych.

Zbudowane w wyniku inwestycji zdolności produkcyjne pozwalają Spółce wykonać każdy obiekt budowlany zaprojektowany w technologii betonu prefabrykowanego. Oferowane prefabrykaty znajdują szerokie zastosowanie przy wznoszeniu konstrukcji obiektów przemysłowych, magazynowych, handlowych, mieszkaniowych oraz obiektów infrastruktury technicznej i społecznej.

Oferujemy:

 • prefabrykowane kielichy i stopy fundamentowe;
 • słupy i stopo-słupy;
 • belki prefabrykowane;
 • płatwie i dźwigary;
 • doki rozładunkowe, jako alternatywa dla ramp;
 • ściany i podwaliny jednowarstwowe i wielowarstwowe z fakturą lub bez faktury;
 • sprężone płyty stropowe kanałowe typu HC o wysokościach 160, 200, 220, 265, 320, 400 i 500 mm
 • sprzężone płyty stropowe TT;
 • elementy klatek schodowych ( biegi i spoczniki );
 • belki mostowe typu Kujan NG oraz „T”
 • przepusty drogowe o przekroju prostokątnym;
 • mury oporowe wg różnych rozwiązań;
 • prefabrykaty nietypowe specjalnego przeznaczenia;
 • prefabrykowane zbrojenia budowlane.

Dzięki naszym doświadczonym brygadom budowlanym jesteśmy również w stanie przeprowadzić montaż najbardziej złożonych obiektów budowlanych.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na adres oferty@fabudwkb.com.pl

Galeria