Budynki przemysłu rolniczego

Budynki rolnicze z elementów betonowych prefabrykowanych ze względu na bardzo dużą odporność betonu na agresję chemiczną i szybkość budowy stanowią bardzo dobrą alternatywę dla budynków gospodarczych wznoszonych tradycyjnymi metodami.  Budynki takie mogą służyć między innymi do magazynowania produktów rolnych, zakwaterowania zwierząt gospodarskich oraz przechowywania pojazdów i sprzętu rolniczego.