Kontakt

Ładowanie

Ładowanie

Siedziba

ul. Wyzwolenia 2

41-103

Siemianowice Śląskie

Open in Google Maps

Kontakt

FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.

ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie
woj. Śląskie

Krajowy Rejestr Sądowy
Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach nr 0000052577

Kapitał akcyjny w całości opłacony:
31.392.772,20 PLN

NIP 643-000-01-58
Zapraszamy do siedziby naszej firmy w godzinach 7:00-15:00

Napisz do nas

Administratorem danych osobowych jest FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A. (ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie NIP: 643-000-01-58).

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt przy użyciu formularza kontaktowego i obejmuję: adres poczty elektronicznej oraz inne informacje w zależności od składni adresu oraz treści zapytania (np. imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera f Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego    i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora, który polega na załatwieniu sprawy. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem odpowiedzi na pytanie i załatwienia sprawy. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.  dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Jednocześnie informujemy, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy). WAŻNE! W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu, osoba, której dane dotyczą może w  dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych.  Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po załatwieniu sprawy, chyba że ich przetwarzanie będzie niezbędne w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń do upływu okresu przedawnienia lub obowiązek ich przechowywania będzie wynikał z przepisów prawa. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.