FABUD Perłą w Koronie RP Z dumą informujemy że 21 listopada bieżącego roku Firma FABUD WKB S.A. została uhonorowana medalem „Perła w Koronie RP” przez Regionalną Izbę...
24.11.2022
+
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, z przyjemnością pragniemy poinformować, iż z początkiem 2019 roku, zwiększyliśmy moce produkcyjne w zakresie elementów...
18.03.2019
+

+

Początki firmy sięgają roku 1973 kiedy P.K.R.B. FABUD S.A. prowadził kompleksową realizację budownictwa mieszkaniowego na terenie całego Śląska. Firma wyspecjalizowała się ponadto w wykonawstwie robót budowlanych stanu surowego oraz uzbrojenia terenu. Wykorzystując m.in. konstrukcje żelbetowe wprowadziła najnowocześniejsze technologie do procesów realizacji robót budowlanych i kanalizacyjnych.
FABUD WKB S.A. będąc jednym z największych w Polsce producentów elementów prefabrykowanych oferuje projektowanie, produkcję, transport oraz montaż wielkogabarytowych prefabrykatów żelbetowych wykorzystywanych w budownictwie kubaturowym oraz przy budowie dróg i mostów.

Nasze realizacje

FABUD WKB S.A. w ostatnich latach realizuje rocznie ponad sto budów różnej wielkości w których wykorzystywane są prefabrykaty i konstrukcje żelbetowe. Na swoim koncie mamy m.in. takie inwestycje jak budowa Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, stadionu Wisły Kraków, Stadionu Śląskiego i stadionu Górnika Zabrze oraz kilkadziesiąt budów centrów logistycznych oraz hal produkcyjno-magazynowych.

Certyfikaty

Zgodnie z Dyrektywą nr 305/2011 Rady Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2011 roku, określającą zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów konstrukcyjnych, stwierdzono, że prefabrykaty betonowe firmy FABUD WKB S.A.są przedkładane przez Producenta do Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z wymaganiami norm Europejskich oraz że notyfikowana jednostka Bureau Veritas Certification wykonała pierwotną kontrolę zakładu i Zakładowej Kontroli Produkcji i prowadzi stały nadzór, ocenę i dopuszczenie Zakładowej Kontroli Produkcji.