Akcjonariusze

Informujemy, że nowe wchodzące w życie stopniowo od 1 stycznia 2020 r. przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią, że akcje na okaziciela oraz akcje imienne spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, mają mieć formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie dotychczas wystawione dokumenty akcji z mocy prawa utracą swoją moc prawną, a prawa wynikające z akcji będą podlegały ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy.  Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.


Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych:

Informacja dotyczaca ceny wykupu oraz wzoru oświadczenia akcjonariusza (.pdf)

Publikacja uchwały NZWA o przymusowym wykupie akcji. 15.03.2023. Pobierz plik (.pdf)

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 15.03.2023. Pobierz plik (.pdf)

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 11.05.2022. Pobierz plik (.pdf)

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 04.2021. Pobierz plik (.pdf)

V wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. 07.12.2020 (.pdf)

IV wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.16.11.2020 (.pdf)

III wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.26.10.2020 (.pdf)

II wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.28.09.2020 Pobierz plik (.pdf)

I wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.09.09.2020 r. Pobierz plik (.pdf)

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE. Pobierz plik (.pdf)

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy FABUD WKB S.A. Pobierz plik (.pdf)

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pobierz plik (.pdf)


FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A.

ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śląskie
woj. Śląskie

Krajowy Rejestr Sądowy
Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach nr 0000052577

Kapitał akcyjny w całości opłacony:
31.392.772,20 PLN

NIP 643-000-01-58

REGON 643-000-01-58


Kontakt:

Sekretariat

tel. 32 220 13 22 do 32 220 13 24

tel. 32 220 13 26 do 32 220 13 27

tel. 32 220 13 30 do 32 220 13 34