Certyfikaty

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, „FABUD” WKB S.A. jako producent sporządza deklarację właściwości użytkowych w wyniku przeprowadzenia czynności w ramach określonych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz nadaje swoim wyrobom oznakowanie CE.

Ze względu na wymagane i stosowne systemy zgodności wyrobów, Spółka posiada certyfikowaną Zakładową Kontrolę Produkcji. Ocena i weryfikacja ZKP oraz cykliczna kontrola prowadzona jest przez Bureau Veritas Certification jednostkę notyfikowaną do tego rodzaju zadań w systemie europejskim.

Posiadany przez Spółkę certyfikat zaświadcza, że wszystkie relatywne wymagania dla spełnienia zgodności wyrobów opisane w normach  zharmonizowanych zostały zastosowane i wyroby te spełniają wszystkie przypisane im wymagania tym samym upoważnia to Producenta albo jego agenta do umieszczania na swoich wyrobach znaku CE.

Realizując wymagania Klientów Spółka stale podwyższa standardy jakościowe produkowanych wyrobów. Stosowne deklaracje w tym zakresie znalazły odzwierciedlenie w Polityce Jakości ustanowionej przez Zarząd i realizowanej przez wszystkich pracowników.


Kolejne certyfikaty:

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku.                  

                                                       


Stawiamy na jakość —  program skierowany jest do firm i organizacji, które mają wdrożony i certyfikowany system ISO dla których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich usług i produktów oraz wdrożonych standardów zarządzania. Celem  programu jest wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja.