Płyty stropowe

Przedmiotowe płyty to prefabrykowane, strunobetonowe elementy przeznaczone do konstruowania stropów w budynkach o różnorodnej funkcji i konstrukcji.

Podstawowy asortyment strunobetonowych płyt stropowych HC tworzy płyty kanałowe o nominalnej wysokości: 160 mm, 200 mm, 265 mm, 320 mm, 400 mm i 500 mm. Odpowiednio do wysokości przekroju, płyty zostały oznaczone symbolami: HC160, HC200, HC265, HC320, HC400 i HC500. Ten asortyment uzupełniają płyty HC220 o wysokości 220 mm, które sa odmiana płyt HC200 o podwyższonej odporności ogniowej. Wszystkie płyty HC maja jednakowa szerokość modularna 1200 mm.

W zależności od typu, płyty HC posiadają odpowiednio sześć, pięć lub cztery podłużne kanały, rozmieszczone równomiernie na szerokości prefabrykatu i symetrycznie względem pionowej płaszczyzny środkowej. W płytach HC200 wydrążonych jest sześć okrągłych kanałów o średnicy 155 mm. Kanały w tych płytach sa umieszczone dokładnie w środku wysokości, w rozstawie osiowym 189 mm. Płyty HC265 maja pieć kanałów o przekroju koła średnicy 194 mm, ściętego po bokach i u dołu płaszczyznami na głębokość 5 mm. Osiowy rozstaw kanałów w tych płytach wynosi 224 mm. W płytach HC320, HC400 i HC500 sa cztery kanały o owalnym przekroju poprzecznym, rozmieszczone w rozstawie osiowym 283 mm. Kanały w tych płytach maja wysokość odpowiednio: 250 mm, 320 mm i 387 mm. Płyty HC200 mogą mieś rozpiętości od 2,4 m do 10,80 m, płyty HC220 - od 2,4 m do 10,2 m, płyty HC265 - od 4,50 m do 12,90 m, płyty HC320 - od 4,5 m do 16,2 m, płyty HC400 - od 4,5 m do 18,0 m, a płyty HC500 - od 4,5 m do 20,1 m.

W płytach można ponadto wykonać różnego rodzaju perforacje pionowa, w celu uniknięcia kolizji stropów z innymi elementami budynku.Płyty nie maja takie wbudowanych na stałe żadnych uchwytów transportowych, przez co do transportu bliskiego ukrywać należy specjalnych uchwytów zaciskowych lub zawiesi pętlowych.